fbpx

Нора
Дянкова

На този уебсайт можете да намерите последните новини и информация, за кампании които провеждам. Тук е мястото, на което може да научите, за какво се боря в интерес на хората.

Следвайте ме

Нора Дянкова

ЗА МЕН

Нора участва и провежда обществено значими проекти и инициативи. Работи с НПО и читалища, като с дейността си подпомага жени и деца в неравностойно положение. Бори се с неравенствата между половете и фашизма във всичките им форми. Каузата и е свързана, със защита правата на  човека, за справедливост и равни права. Работи активно за съхраняването на българската култура, бит и традиции. Пише научни трудове и  публикува статии по актуални за обществото теми. Участва и води дискусии чрез дигиталните медии.

Следвайте ме

0 +
ПРОЕКТИ

МОЯТА ЕКСПЕРТИЗА

Тук ще намерите повече информация за моята експериза и областите на специализация.

Моят опит

Член на ИБ на БСП в р-н Лозенец 2019

Участва в обсъждането на политиката на БСП в р-н Лозенец

Председател на БАС в р-н Лозенец 2019

Организира дискусии за правата и свободите на гражданите

Член на ОЖС в р-н Лозенец 2018

Участва активно в мероприятия за създаване на политики за защита правата на жените

Моето образование

Политически мениджмънт 2018

Специализация на Академия за социална политика към ИСИ

Европейски отношения 2015

Магистърска степен към Софийският университет „Св. Климент Охридски“

Философия 2005

Бакалавърска степен към Софийският университет „Св. Климент Охридски“

Следвайте ме

ЗА КОНТАКТ

Винаги може да се свържете с мен на този адрес, телефонния номер или електронната поща, както и чрез електронния формуляр:

Изпратете съобщение

  Контактна информация

  Адрес

  гр. София, р-н Лозенец, ул. Димитър Димов №14

  Телефон

  0885 435 611

  Електронна поща

  office@noradiankova.com